„Od 4. 3. do 4. 7. 2024 bude z důvodu uzavírky silnice Dačice -Slavonice vedena oficiální objízdná trasa pro vozidla do 3,5 i nad 3,5 t přes Český Rudolec," informuje dačická radnice a doplňuje, že během uzavírky se bude současně pracovat na dvou částech stavby. „Jde o rekonstrukci silnice od poloviny křižovatky u obecního úřadu v obci Peč do Dolního Bolíkova k odbočce na Cizkrajov. Druhá část uzavírky je od poloviny křižovatky na Mutišov za železniční přejezd ve Slavonicích," upřesňuje úseky, kudy řidiči aktuálně neprojedou.

Na silnici z Dačic do Slavonic se pracovalo už v loňském roce. Úprav se dočkala křižovatka silnic II/151 a II/406, tedy odbočka na Slavonice z hlavního tahu Dačice - Hradec a odtud vedoucí úsek silnice do Peče. Na rekonstrukci křižovatky v Liščích horách, kde nově přibyl odbočovací pruh a ostrůvek, letos navážou další etapy.

Zahájení rekonstrukce silnice z Dačic na Slavonice.
Začala oprava silnice ze Slavonic na Dačice. Řidiče čekají objížďky i u Lásenice

Jak již dříve vysvětlil mluvčí Jihočeského kraje David Hocke, zhruba desetikilometrový úsek silnice byl dlouhodobě v havarijním stavu. „Silnice dostane jednotnou šířku, dojde k odstranění nejvýznamnějších dopravních závad. Bude opraven i most v Dolním Bolíkově," zmínil. Obnovu potřebují také propustky v trase silnice. Asfaltové vrstvy, které se liší místo od místa a na řadě míst jsou poškozené, budou také minulostí. „Nově bude zvýšena mocnost konstrukce vozovky. V extravilánu se rámci stavby obnoví nezpevněná krajnice šířky minimálně půl metru," slibuje Jihočeský kraj, jenž silnici vlastní.

Zhotovitelem stavby je společnost "Dačice - Slavonice" s vedoucím společníkem MI Roads