Z důvodu budování nové kanalizace budou muset motoristé zvolit o něco delší trasu po výpadovce na Lodhéřov a do Radouňky odbočit v lokalitě u obory a napojit se na Lodhéřovskou ulici.

Pro osobní automobily povede tato objížďka obousměrně, avšak vozidla nad 3,5 tuny ji mohou používat pouze pro cestu tam. Při výjezdu z Radouňky musí nákladní automobily využít účelové komunikace, které vedou přes Drahýšku.

To ovšem není jediná dopravní komplikace v Radouňce. Dnes také začíná uzávěra Perleťové ulice v úseku od domu číslo 78 po dům číslo 164, která potrvá do 31. října. Pro tuto uzavírku není určena žádná objízdná trasa.