„Naše knihovna je veřejnou knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. To znamená, že nabídka jejích služeb zahrnuje určité spádové území. Služby pro nevidomé a zrakově postižené nabízí nejblíže knihovny v Třebíči, Jihlavě, Českých Budějovicích, Táboře nebo Pelhřimově, což jsou všechno města vzdálená více než 50 kilometrů. Proto jsme v roce 2008 navázali spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana, projednali jsme nabídku této služby s pracovnicí sociálního odboru Městského úřadu v Dačicích a s očním lékařem, který v Dačicích působí,“ informovala ředitelka Městské knihovny v Dačicích Zdeňka Chadimová.

Pak se do knihovny daly díky dotaci nakoupit z nabídky knihovny a tiskárny pro nevidomé zvukové knihy pro zdravotně postižené ve formě CD a formátu MP3.

Seznam nakoupených zvukových knih je k dispozici v knihovně nebo online katalogu na webu. Tato služba je pro všechny zrakově postižené nebo jinak zdravotně znevýhodněné. Služba je zdarma.

Dačická knihovna dále zve zájemce na trénink paměti a koncentrace, který pod názvem Zdokonalte svoji paměť! začíná 23. února pod vedením lektorky Jany Vejsadové a potrvá v cyklu čtyř setkání do 30. března.