„Škola připravuje rozšíření své budovy na kampus. V radě jsme tuto situaci projednávali s tím, že jsme škole zřizovali takzvanou služebnost na chodník, nad kterým by byl nový objekt vybudován,“ popsal místostarosta Bohumil Komínek. Vysvětlil, že nová přístavba školy by měla mít tři patra s tím, že v prvním z nich by se nacházela jídelna a v dalších dvou ubytování kolejního typu.

„Je to ale záležitost školy a zejména toho, zda dostanou dotaci na výstavbu. Tu by chtěli získat v roce 2019, v roce 2020 by se začalo stavět a zhruba o rok později by mohla být přístavba dokončená,“ naznačil místostarosta s tím, že nový objekt by se nacházel na místě bývalé autoopravny Sviták, kterou dnes Vysoká škola ekonomická vlastní.

A jaký osud v případě stěhování kolejí čeká stávající Švecovy koleje v sousedství gymnázia? „Prozatím máme se školou dvouletou smlouvu na pronájem nynějších kolejí. Město se teprve bude rozhodovat, co s objektem dál,“ uvedl místostarosta. Spekuluje se například o tom, že do Švecových kolejí by se v budoucnu mohl přestěhovat městský úřad.