Jindřichův Hradec – Na začátku ledna se jindřichohradecký plavecký bazén potýkal s problémem, který byl způsoben přepětím elektrické energie v rozvodné síti bazénu, o čemž Deník již informoval. „ Tato dílčí závada způsobila řadu dalších, velmi nepříjemných potíží. Přepětí ovlivnilo automatiku dávkování chloru, tudíž se ho do bazénové vody dostalo více, než je zdrávo. Celý bazén byl vyčištěn, vyměnila se voda,“ uvedla tisková mluvčí města Karolína Průšová. Dodala, že specializovaná firma automatiku opravila a znovu nakalibrovala, voda v bazénu byla znovu přeměřena a od 3. ledna je bazén v normálním provozu.

V souvislosti s tímto problémem bylo podle jejího sdělení přijato opatření, aby se stejné situaci do budoucna předešlo: Zvýšily se ruční kontroly nikoliv podle toho, jak ukládá vyhláška, ale přistoupilo se ke kontrolám častějším.
„Vyhláška ukládá kontrolu hodinu před začátkem a pak každé čtyři hodiny. Do této doby byl bazén kontrolován automatickým systémem, který neustále vyhodnocuje hladinu chlóru. V důsledku této závady byl pořízen ještě nezávislý měřák, kterým strojník každé ráno, než začne provoz, ručně překontroluje, zda všechna zařízení fungují správně,“ sdělil ředitel společnosti Sportrelax JH Zdeněk Turyna.

Co se týče čistoty vody, tak jedním z největších problémů je nedodržování provozního řádu. Podle vyjádření vedoucího provozu Petra Cihly je v provozním řádu obsaženo pravidlo, které říká, že každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu umýt mýdlem bez plavek. Někteří návštěvníci toto pravidlo nedodržují, před vstupem do bazénu se neosprchují, a pak dochází ke znečišťování vody. „V tomto případě bych poprosil všechny ukázněné návštěvníky, aby si všímali ostatních, kteří toto pravidlo nedodržují, a vedli je k řádnému umytí,“ řekl Cihla.

Všichni návštěvníci bazénu by měli podle jeho slov tento proces absolvovat, jelikož normy na použití chlóru, který eliminuje zanesené nečistoty, jsou velmi přísné.
„Problémy s čistotou vody jsou určitou daní za zvýšený zájem o jindřichohradecké bazény. Uplynulý rok byl totiž pro společnost Sportrelax zcela mimořádný, neboť oproti roku 2008 se díky novým provozům podařilo dosáhnout nárůstu návštěvnosti o více než padesát procent a tržby se podle předběžných údajů vyšplhaly až na 13,3 milionu korun. Spolu s tím ale vzrostly s náběhem nového provozu i provozní náklady. Ty by však v příštích letech již tak vysoké být neměly,“ upřesnila Karolína Průšová.