Jak informoval místostarosta Suchdola Jan Kronika, město se pro stavbu vodovodu rozhodlo na základě žádostí místních obyvatel. „Je to záležitost, o které se mluvilo již více než deset let, proto jsme rádi, že se ji podařilo úspěšně zrealizovat," uvedl.

Dodal, že akce stála pět milionů korun a v současné době je ve fázi kolaudace. Při pokládce vodovodu byla podle Lenky Zimmelové, mluvčí vodárenské společnosti ČEVAK spravující vodohospodářský majetek města, využita takzvaná bezvýkopová technologie, tím se na minimum omezily výkopové práce na místní komunikaci.

Nový vodovod je napojený na rozvodnou vodovodní síť města.

„Pitnou vodu vyrábíme na místní úpravně, zdrojem jsou dva podzemní vrty," uvedla vedoucí provozní oblasti východ společnosti ČEVAK Olga Štíchová.

Jakmile bude vydáno kolaudační rozhodnutí, uzavře společnost ČEVAK smlouvy s budoucími odběrateli a osadí na jednotlivých přípojkách k domům vodoměry.

„V současné době máme dvě desítky zájemců o připojení," doplnil vedoucí provozního střediska Třeboňsko Petr Kohout.