„Jedná se o automatickou tlakovou stanici, která vyrovná tlak ve vodovodu, protože v těchto místech docházelo k občasnému kolísání tlaku vody. Vodovod totiž vede do vršku a díky stanici by se tlak měl vyrovnat,“ informoval tajemník města Dačice Karel Macků. Rada města dále schválila seznam firem k obeslání a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.