V Centru pobytových a ambulantních sociálních služeb Bobelovka v Jindřichově Hradci bylo včera živo. Konal se zde Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. Lidé mohli zhlédnout části zařízení nebo výstavu činnosti klientů.

Některé ze zájmových prací popsala sociální pracovnice Bobelovky Martina Doležalová: „Návštěvníci si měli možnost prohlédnout celý areál, terapeutická pracoviště a setkat se s klienty při práci,“ uvedla.

Den otevřených dveří sloužil i pro případné zájemce o umístění dítěte. „Měli jsme připravenou také videonahrávku, kde byly ukázky ze života handicapovaných. Návštěvníci dostali dále informační letáky, na kterých najdou informace o zařízení,“ sdělila dále Martina Doležalová.

V současnosti poskytuje centrum sociální služby lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením v denním a týdenním stacionáři a celoročním domově pro osoby se zdravotním postižením. Pracovníci Bobelovky připravili pro veřejnost s pomocí klientů také malé občerstvení. V centru totiž navštěvují klienti řadu kroužků, mezi něž patří například vaření. Letos byla nabídka kroužků ještě obohacena.

Součástí Dne otevřených dveří byla také výstava fotografií a obrazů. Tu mohli lidé spatřit již v září v Muzeu Jindřichohradecka. Obrazy maloval klient Filip Janko, jemuž právě malování a kreslení přináší největší potěšení a sám si vybírá techniku, materiál i barvy.

Na výstavě měl svá díla také další klient fotograf Pavel Kubíček, který rád chodí do přírody a fotografuje přírodní scenerie, nafotil například přírodní živly: oheň, zemi, vodu a vzduch. Navštěvoval speciální školu a vyučil se v oboru pomocník ve zdravotnictví, dva roky pracoval v nemocnici. Sám si fotografie ukládá do počítače a upravuje je.