Kulturní dům Koruna v Nové Bystřici hostil od ledna do března tanečníky, kteří se při tanečních kurzech, jež pořádalo město Nová Bystřice ve spolupráci s taneční školou Fíla, učili tancovat standardní a latinskoamerické tance. V sobotu se všichni rozloučili při Tanečním večeru.

Absolventi kurzů i široká veřejnost si tady mohli zatančit díky hudebnímu doprovodu tanečního orchestru Hogo fogo band. Účastníci tanečního kurzu navíc celý večer zahájili polonézou a od tanečního mistra Jana Fíly obdrželi absolventské listy. "Celý večer panovala příjemná taneční atmosféra," vyzdvihla knihovnice Marketa Musilová.