Nejprve bylo nutné, aby náhradník za Jaromíra Mitáše, kterým byl Roman Volek, složil slib člena zastupitelstva.

Poté došlo na volbu nového člena rady, která se odehrála veřejně. Na návrh místostarosty Milana Garhofera byl zvolen novým radním Jiří Zimola. Protože Jaromír Mitáš byl také členem kontrolního výboru, i tady muselo dojít k náhradě.

Jeho místo, stejně jako v zastupitelstvu, převezme Roman Volek. Jako zástupce města ve společnosti Teplospol byl zvolen starosta Vladimír Bláha, který byl zároveň delegován jako zástupce na jednání valné hromady této společnosti, které se uskuteční v roce 2018.