Jak informoval starosta Vladimír Šamal, bývalý kinosál se zcela proměnil. Došlo k rekonstrukci podlah, podhledů, topení, bylo pořízeno nové vybavení včetně stolů a židlí.

„Vnější vzhled se příliš nezměnil, ale uvnitř už je zcela nový a hlavně vhodný pro provoz knihovny. Ne jako dosud, když byla v provizorních prostorách úřadu,“ zmínil.

Celkové náklady na přestavbu dosáhly 1,45 milionu korun, přičemž 200 tisíc korun obec získala jako dotaci.