Objekt s číslem 73/III slouží coby městský bytový dům už od roku 1996. V jeho areálu se dříve nacházel i sběrný dvůr. Radnice nyní začala připravovat rekonstrukci a zároveň rozšíření celé budovy.

Podle radního Bohumila Komínka se stávající počet 18 bytů navýší na 30. „K tomu dojde jak přístavbou, tak rekonstrukcí půdy,“ uvedl.

Během stavebních prací se dům napojí na centrální zásobování teplem.

„Při přestavbě bude také nutné vyřešit vlhkost, která trápí současné obyvatele. Celý objekt je hodně podmáčený, budou se proto řešit také sklepy, aby vlhko neprosakovalo do spodních bytů,“ vysvětlil radní.

„Není to žádná vyloučená lokalita, nejsou a nebudou to sociální byty, budou to dobré kvalitní byty pro obyvatele Hradce," konstatoval na jednání zastupitelstva starosta Stanislav Mrvka.

Zastupitelé na svém jednání schválili financování projektové dokumentace, podkladu pro budoucí rekonstrukci domu. Radnice za vznikající projekt letos zaplatí zhruba 1,46 milionu korun, další peníze do něj vloží v příštím roce.