Tak mimo jiné stanoví nová městská vyhláška, která pravidla pro pohyb psů ve městě přesně určuje.
Návrh

Jak včera uvedl Petr Apfelthaler z českokrumlovského odboru životního prostředí: „Vyhláška by měla například zamezit krizovým situacím, kdy se ve městě potkají dva psi, kteří se spolu začnou nekontrolovatelně rvát uprostřed davu lidí, měla by zajistit ochranu těch občanů, kteří mají ze psů strach nebo k nim nemají z jakéhokoliv důvodu pozitivní vztah.“

Vyhláška také zahrnuje povinnost, aby pes nosil svoji evidenční známku na všech veřejných prostranstvích. Kromě snadného zjištění majitele je to i z důvodu ověření placení poplatků za psa. „Na vybraná městská zařízení, která jsou označena příslušným piktogramem, jako jsou městský úřad nebo různá sportoviště či hřbitov a další, pak psi vůbec nesmějí,“ dodává Petr Apfelthaler. Přesné znění vyhlášky najdou občané jak na vývěsce radnice, tak na internetových stránkách města.

„Myslím, že dopad vyhlášky nikdo neohlídá, protože městská policie má dost starostí daleko důležitějších,“ míní českokrumlovský pejskař Martin Lobík. „Vyhláška především neřeší to, co by řešit měla. Například množství odpadkových košů na psí exkrementy, doplňování sáčků na ně a podobně. Navíc nevidím důvod, proč bych nemohl pustit volně psa v centru města někdy v únoru, kdy tady v podvečer není živé duše. Pejskaři platí městu ročně nemalé peníze a mají za to pouze represe,“ dodává rozhořčeně Lobík.

Podle velitele českokrumlovských strážníků Jana Šítala nemůže být sice městská policie všude, ale vyhláška jí především zaručuje právní vymahatelnost pokut za veřejné znečištění psem či za jeho toulání městem. Doposud totiž někteří hříšníci sázeli právě na neexistenci dokumentu a cokoliv takového platit odmítali.
Kontroly budou

„Určitě budeme provádět naplánované akce zaměřené na dodržování této vyhlášky, ale kontroly budou také i namátkové,“ dodal včera velitel Šítal.
Volní psi jsou stejně jako všude jinde problémem také v Brloze, kde kvůli tomu vydali rovněž novou vyhlášku.

„Nejhorší je to v zimě, kdy pes vykonává svoji potřebu, kde ho napadne. Když nám poté roztaje sníh, tak se objeví místa, která jsou slušně vystlaná. Najít pak něco takového na podrážce, není zrovna příjemné,“ konstatoval starosta Brloha Libor Lev.