Město Jindřichův Hradec začíná dokazovat, že to s omezením provozu motorových a naopak preferencí chodců v centru města myslí vážně. Ve zcela jiném režimu by již brzy měla začít fungovat Kostelní ulice.

Ta sice nepatří k největším a nejširším ulicím, ale přestože je jen jednosměrná, představuje důležitou dopravní spojnici mezi oběma náměstími, ale také třeba Nežáreckým předměstím a úřednickým komplexem v blízkosti městského parku. Denně tudy tak projedou stovky aut.
Tento obrázek se však už zanedlouho stane minulostí. Radnice zde totiž plánuje vytvořit obytnou zónu. Tento záměr podpořila i dopravní komise a podle hradeckého starosty Stanislava Mrvky bude změna režimu navazovat na letošní rekonstrukci.
„Protože Teplospol tam plánuje v letošním roce rekonstrukci rozvodů, snažili jsme se naše činnosti sladit a opravíme zde nejen kanalizaci, ale také dláždění a povrch," vysvětli starosta. Dodal, že v ulici prakticky zaniknou chodníky ve své stávající podobě a od vozovky budou odděleny jen dva centimetry vysokým obrubníkem.
Absence tradičních chodníků je ostatně charakteristickým rysem ulic v obytné zóně, protože pěší tam ze zákona smějí k chůzi využívat celou šířku komunikace a dokonce jsou v ní povolené dětské hry. Chodci tak mají před automobily přednost, třebaže musí umožnit jejich průjezd. Maximální povolená rychlost se navíc omezuje na dvacet kilometrů v hodině.

Omezení je ale ještě daleko více. Auta smí například parkovat výhradně na místech určených jako parkoviště, jiné zastavení je možné jen na dobu nezbytně nutnou pro naložení a vyložení nákladu či nastoupení a vystoupení osob.
Obytné zóny se proto obvykle zřizují výhradně v dopravně izolovaných oblastech, jimiž neprochází komunikace obsluhující jiné lokality. Otázkou však zůstává, nakolik tuto definici splňuje právě Kostelní ulice, která se nachází přímo v centru a v níž je minimum výhradně obytných domů. Zato v ní a jejím bezprostředním okolí sídlí zhruba desítka restaurací, kaváren a barů.
Jedná se tedy spíše o jakési kompromisní řešení, které má za účel co nejvíce omezit dopravu ve středu města, protože striktní pěší zóna by se nejspíše setkala se značnou nevolí.
To ostatně nezastírá ani starosta Stanislav Mrvka. „Jezdit se tam bude moct, ale nebude to žádná dálnice. Pro nás jsou v těchto místech prioritní chodci," uvedl.
Svůj podnik zde provozuje také majitel Dada clubu Zdeněk Kasper. On sám jisté omezení provozu vítá. „Určitě jsem pro to, aby zde měli chodci větší komfort, i když pro úplné zavření bych nebyl. Možná by stálo za úvahu zde osadit i nějaké retardéry. Jeden by mohl být hned před poledníkem, kde často fotí turisté a navíc hned za zatáčkou vycházejí věřící z kostela. Některá auta se tam doslova vřítí a jsou to hodně nebezpečné situace," říká majitel baru a navrhuje i jednu netradiční alternativu.
„Pokud by se za průjezd platila symbolická částka, třeba deset nebo dvacet korun, tak by tam pak auta nejezdila zbytečně a přitom by se tam dostal každý, kdo potřebuje. Obdobně to funguje například ve Znojmě či Mariánských Lázních a jsou s tím spokojeni," tvrdí Zdeněk Kasper.

Doprava v obytné zóně

– V obytné smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny.
– V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.