Dosud tady likvidaci tohoto druhu odpadu řešili provizorně. „Rostlinné zbytky ukládáme na pozemku u hřbitova, větve štěpkujeme a z trávy se dělá kompost již nyní. Nová kompostárna ale bude oficiálním zařízením," říká starosta Petr Kolezsar.
Městys nyní hledá zhotovitele, který kompostárnu na místě bývalé skládky komunálního odpadu postavil. Bude se jednat o malé jednoduché zařízení, které bude zpracovávat zelený odpad do 150 tun. Umístěny by zde měly být i dvě jímky, jedna na dešťovou vodu, druhá na odpadní vodu z kompostu, kterou se může hmota v případě potřeby kropit.
Celou výstavbu zaplatí městys ze svého rozpočtu. „Původně jsme chtěli zkoušet získat dotaci, ale ukázalo se, že bychom zřejmě měli jen malou šanci uspět, takže to zaplatíme celé," vysvětlil starosta. Nová kompostárna by měla stát přibližně 1,8 milionu korun bez DPH a se stavbou by se mělo začít již letos v červnu. Jak Petr Kolezsar dodal, hotovo by mělo být na podzim a příští sezonu by již měla fungovat.
Kompost zřejmě bude nejprve využíván jen pro potřeby městyse. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, kolik kompostu bude," nadnesl Petr Kolezsar s tím, že poté budou uvažovat o možnosti poskytnout kompost také místním obyvatelům.
K tomu již přistoupili například v Jindřichově Hradci nebo Nové Bystřice. Právě tam dosud vydali 168 tun kompostu a s distribucí prozatím museli skončit, stejně jako ve městě nad Vajgarem.

Petra Lejtnarová