Místní sbor dobrovolných hasičů zde pořádal již 4. ročník soutěže jednotlivců v silovém víceboji podle pravidel TFA.

Soutěž známá i jako Železný hasič se podle velitele cizkrajovských hasičů Pavla Brůžka, který zároveň pracuje jako profihasič v Dačicích, skládá z několika fyzicky náročných disciplín. Patří tam například roztáhnutí dvou proudů B, smotání hadic, překonání bariéry, transport figuríny o hmotnosti 85 kilogramů na dvacetimetrovou vzdálenost, dále transport dvou naplněných kanystrů, údery palicí v tzv. hammerboxu a závěrečné roztažení proudu a sestřelení terče.

„Každý soutěžící plní disciplíny hned po sobě. Vše se dělá v kompletním hasičském obleku a s dýchací technikou," doplnil Pavel Brůžek, který skončil na třetím místě za svými kolegy z dačické požární stanice Miloslavem Kubínem a vítězem Jaroslavem Poukarem, který má letos velice úspěšný závodní rok a sbírá vavříny i na mezinárodním poli.

DISCIPLÍNY:

- roztažení dvou proudů B na vzdálenost 40 metrů (na sucho)
- smotání dvou hadic B do kotouče a následné přenesení do vyznačeného prostoru
- překonání dvoumetrové bariéry vlastní silou bez použití bočních vzpěr
- Hammer- box 60 úderů palicí (30 nahoru a 30 dolů)
- přesun dvou kanystrů o hmotnosti 25 kg na vzdálenost 40 metrů
- přemístění figuríny cca 80 kg na vzdálenost 20 metrů (Raitekův úchop)
- roztažení zavodněného proudu „C" na vzdálenost zhruba 20 metrů