Radnice chystá projektovou dokumentaci na opravu komunikace v chatové oblasti Hradišťko, návesních chodníků v místní části Chlumec a chodníků v Jiráskově ulici u čp. 220 a 221.

Další projektovou dokumentaci město připravuje, aby mohlo opravit dřevěnou lávku přes Moravskou Dyji v Dačicích. Naopak lávka v Bílkově již má rekonstrukci za sebou. Bylo zde provedeno zakonzervování ložisek mostní konstrukce, následovat bude obnovení nátěrů kovové konstrukce a podle aktuálního stavu také případně i výměna samotných mostovek.