„Zřizovatelem Domova seniorů je Jihočeský kraj a financování je vícezdrojové. Podpoření tohoto zařízení ze strany města je vyjádřením odpovědnosti, úcty a podpory místním občanům, kteří již nemohou pobývat v domácím prostředí," uvedla místostarostka Kateřina Marková. Domov seniorů poskytuje pobytové sociální služby 73 klientům.

Na Ratmírovském rybníku se uskutečnil v pořadí již čtvrtý ročník závodů dračích lodí Vajgarská saň.
Ratmírovský rybník obsadili draci

V Dačicích už necelý rok funguje garantovaná služba na individuální dopravu pro seniory. Podmínkou pro využívání služby je vyřízení průkazu „Individuální doprava seniorů v Dačicích“, na který má nárok osoba starší 65 let s trvalým bydlištěm ve městě a místních částech. Průkazky vydává odbor sociálních věcí městského úřadu.

Město Dačice nezapomíná ani na občany, kteří trpí nějakým handicapem. V roce 2016 byly v Dačicích zřízené prostory pro sociálně terapeutickou dílnu „Dačické Okénko“. Na posledním zasedání zastupitelstva města zastupitelé schválili na provoz dílny dotaci na rok 2021 ve výši 200 tisíc korun a dalších 200 tisíc korun pro chráněné bydlení, které sídlí v zrekonstruovaných prostorách firmy Centropen. Chráněné bydlení má kapacitu 12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením bezpečné místo k bydlení a podporu v důstojném a plnohodnotném životě.