Na podzim roku 1894 tu vznikla Průmyslová pokračovací škola, která byla určená pro všechny učně dačického školního obvodu, a to s menšími přestávkami až do konce druhé světové války. Výuka byla ukončena v červnu 1947 a odborná učňovská škola byla obnovena 1. září 1961. Od té doby funguje až do dnes.

Na oslavě se sešli současní i bývalí učitelé a samozřejmě také studenti a absolventi školy. „Chceme, aby viděli, jaký kus práce jsme udělali. Za poslední dekádu jsme investovali přibližně 75 milionů korun do budov i do technologií nebo vzdělávání učitelů. Studenti tím získávají větší vědomosti a dovednosti i vyšší perspektivu. A jejich uplatnění na trhu práce, troufnu si říci, je stoprocentní,“ zmínil ředitel školy Pavel Kopačka.