Jasno o tom, s kolika penězi budou hospodařit v příštím roce, již mají v Dačicích. Dačičtí zastupitelé schválili rozpočet, který je tentokrát schodkový, a to ve výši 19 milionů 730 tisíc korun.

Starosta Karel Macků dodal, že schodek bude pokryt z přebytků hospodaření minulých let. Na investice je v rozpočtu vyhrazeno 112,5 milionu korun. Tou největší bude stavba mateřské školy Za Lávkami za téměř 48 milionů, další velkou částku si vyžádá poslední část rekonstrukce místních komunikací na Peráčku za 17 miliónů a stavba kluziště za 8 miliónů korun. Dalšími, i když o poznání méně nákladnými akcemi, bude zateplení dvou bytových domů, přeložka veřejného osvětlení v Dolních Němčicích, rozšíření infrastruktury na Nivách, stavební úpravy budovy čistírny odpadních vod nebo přístavba městské knihovny.

Hlavními prioritami při sestavování rozpočtu bylo podle starosty finanční zabezpečení schváleného rozvoje města. Další důležitou podmínkou bylo i zajištění provozu zřizovaných organizací města, kdy jsou ale kladeny požadavky na úspory v jejich hospodaření a zapojování fondů organizací. „Důležité bylo i zachování zásady úsporných opatření v oblasti provozních výdajů, zajištění splátek dříve přijatých úvěrů a udržení maximální připravenosti projektů pro čerpání dotací včetně zajištění finančních prostředků pro jejich případné předfinancování,“ upozornil Karel Macků.