Dačičtí zastupitelé již rozhodli o spolufinancování některých sociálních služeb ve městě v roce 2018 a 2019 s pomocí grantu. Starosta Karel Macků informoval o tom, že město podpoří pečovatelské služby, provozování šatníku, poskytování osobní asistence, mateřské centrum a služby v oblasti zneužívání návykových látek nazývané harm reduction. „Tyto služby jsou ve městě občany využívány již několik let, a proto je potřeba je podpořit a dále je rozvíjet,“ vypověděl.

Poskytovatelé si rozdělí bezmála jeden milión korun. Starosta dodal, že k poskytování pečovatelské služby byly vybrány společnosti Ledax a Resident 2000, navíc Oblastní charita Jihlava bude i nadále ve městě poskytovat osobní asistenci, provozovat šatník pro sociálně slabou skupinu obyvatel a působit v prevenci proti šíření drog a jejich následků. „Katolický dům už delší čas úspěšně provozuje mateřské centrum, a proto bylo rozhodnuto tento spolek také finančně podpořit,“ sdělil.

Pečovatelská služba a osobní asistence jsou terénní služby využívané osobami se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinami s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelskou službu dosud v Dačicích zajišťovala pouze společnost Ledax se sídlem v Českých Budějovicích, ale v roce 2018 a 2019 byly ve výběrovém řízení vybrány společnosti dvě, a to jak společnost Ledax, tak i dačická firma Resident 2000.

Granty do sociálních služeb v Dačicích:
Pečovatelská služba Ledax Č. Budějovice - 660 tisíc korun
Pečovatelská služba Resident Dačice - 70 tisíc korun
Diecézní charita Brno, oblastní Charita Jihlava:
- osobní asistence - 60 tisíc korun
- šatník - 100 tisíc korun
- prevence zneužívání návykových látek - 60 tisíc korun
Katolický dům – mateřské centrum - 30 tisíc korun