V loňském roce tu byla odhalena pamětní deska se jmény tří novodobých válečných veteránů, kteří z Dačic pocházeli a zahynuli při výkonu služby. Termín novodobí váleční veteráni se používá pro vojáky, kteří především po roce 1990 sloužili v zahraničních operacích, ať už mírových, nebo bojových. Jako první je na desce uvedeno jméno podporučíka Václava Martínka, dále pak četaře Petra Hose a majora Bohumila Vávrů.