Starosta Dačic Vlastimil Štěpán zastává názor, že by se mělo rozpočtové určení daní narovnat. „Na úřady s rozšířenou působností, jako jsou Dačice, bylo převedeno nejvíce povinností, ale v rámci rozpočtového určení daní na jednoho obyvatele máme nejméně,“ míní Štěpán.
A jak se daří naplňovat volební programy?

Například dačická ODS slibovala voličům mimo jiné vybudovat zastřešenou umělou ledovou plochu. Podle starosty se s ní v rámci volebního období stále počítá a mezi investičními akcemi je zahrnutá.
Daří se i naplňovat záměr rekonstrukce městského informačního střediska.

“Nyní je vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci domů 1 až 5, kde vznikne nový úřad. K vlastní realizaci bude nutné využít nějaký vhodný dotační titul, a na to pak bude navazovat v další fázi městské kulturní středisko,“ vysvětluje Štěpán.

Místostarosta Dačic Jan Bartošek při hodnocení roční práce na radnici říká, že některé věci byly plánované v čtyřletém časovém horizontu. „Něco musíme reflektovat i bez ohledu na naše programové prohlášení. V rámci koalice jsme vytvořili několik týmů, které se zabývají nejrůznějšími oblastmi,“ uvedl.

Společným zájmem řady stran bylo například zprůhlednění zadávání veřejných zakázek. „Novelizovali jsme směrnici o jejich zadávání, která počítá i se zveřejňováním vítězů a kdo se zúčastnil. A dále je u výběrového řízení vždy jeden člověk z kontrolního výboru města,“ říká Bartošek. Starosta Štěpán ho doplňuje v tom, že město má k tomuto účelu i nový software a je tudíž v předstihu.

Rovněž zlepšení dopravní situace na Palackého náměstí patří ke společným bodům většiny stran. V současné době je již zpracovaná studie, do užšího výběru se dostaly tři varianty a byl vybrán kruhový objezd. Ale komunikace se zde bude řešit jako celek ve spolupráci se silničáři.

Mezi stále nejpalčivější problémy patří vývoj situace v dačické nemocnici, kde je nutné momentálně řešit uzavřenou ambulanci diabetologie, kdy pacienti musejí dojíždět za lékaři. Zástupci města jednají s krajem, s náměstkyní hejtmana Ivanou Stráskou a tak dále, ale jak připouští místostarosta Bartošek, ve hře jsou i další hráči.