Rada města Dačice schválila již uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o. na provedení stavebních prací akce Veřejné osvětlení z vlakového nádraží směrem k ulici Za Lávkami.

Celkové náklady činí přibližně 1 079 460 korun.

Stavba zahrnuje podle starosty Dačic Karla Macků mimo jiné osazení 13 stožárů veřejného osvětlení, 14 svítidel LED, cca 720 m kabelů 4x25, zemní a montážní práce, zemní protlaky a další. Na stavbu byl dne 10. srpna 2020 vydán územní souhlas. Předpokládaný termín provedení je 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021.

„Je dohodnuto, že hlavní materiály na realizaci této stavby budou nakoupeny ještě do konce letošního roku, než dojde k očekávanému, významnému nárůstu cen v příštím roce, což by byla I. etapa provádění díla. II. etapa – vlastní realizace bude probíhat až po vyřešení projektové dokumentace a povolení stavby na přeložku a rozšíření sítě NN (bude provádět E.ON) v této lokalitě, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím při realizaci obou staveb. Začátek II. Etapy se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2021“ uvedl starosta Karel Macků.