Jak vyjmenoval starosta Karel Macků, jedná o vyhlášení grantových programů na zajištění provozu šatníku, „harm reduction“ v problematice zneužívání návykových látek, dále pak na zajištění provozu mateřského centra a na poskytování osobní asistence.

V případě šatníku je cílem umožnit sociálně slabým občanům pořízení oděvů zdarma nebo za regulační platbu, v druhém grantovém programu chce zase město snížit počet uživatelů všech typů drog na území celého města, v případě mateřského centra je zase cílem zajištění prostor pro častější a lepší setkávání rodičů s dětmi.

U poskytování osobní asistence je předmětem zajištění osobní asistence pro občany s trvalým pobytem na území města Dačice.
„Grantový program bude vyhlášen i na poskytování pečovatelské služby, jehož předmětem je zajištění pečovatelské služby pro obyvatele s trvalým pobytem na území města,“ sdělil starosta Macků.

Doplnil, že lhůta pro podání žádostí do těchto programů je stanovena od 18. do 29. září 2017.

„Bližší informace podají a případné dotazy k jednotlivým grantům zodpoví pracovnice odboru sociálních věcí,“ poznamenal.