Město se tak připojí k tradici mnoha obcí a měst, které každoročně v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje tuto vlajku vyvěšují. Připomínají si tím tisíciletý odkaz historické země Moravy, její civilizační poslání pro velkou část Evropy a základ naší státnosti.

„Příchod patronů Moravy svatého Cyrila a Metoděje na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude i na naší radnici vyvěšena moravská vlajka, která je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života,“ uvedl starosta města Karel Macků.

Do úspěšné iniciativy za vyvěšování moravské vlajky, kterou pravidelně organizuje spolek Moravská národní obec, se zapojilo už přes 1519 obcí a měst.