„Podomním prodejem se rozumí nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb uskutečňované formou obchůzky, při které prodejce zboží, poskytovatel služby nebo jejich zprostředkovatel bez předchozí objednávky vyhledává případné zájemce z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů a bytů. Podomní prodej jsme zakázali na základě podnětů od našich seniorů, kteří jsou nejčastějším terčem podomních obchodníků,“ vysvětlil starosta Karel Macků.

Nový tržní řád začne platit 23. října. Za jeho porušení hrozí sankce a dodržování bude kontrolovat městská policie i pracovníci městského úřadu. Na ty se také mohou místní obracet, pokud je podomní prodejci navštíví.