„Závěrem minulého roku pořídilo Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek 121 nádob pro sběr jedlých olejů v celkové ceně 275 880 korun bez DPH. Nádoby pak bezplatně zapůjčilo členským obcím. Dačice díky tomu obdržely devět nových nádob, které doplnily ty stávající. Jsem rád, že nám sdružení, jehož jsem předsedou, pomohlo řešit problém s odkládáním jedlých tuků,“ uvedl starosta města Karel Macků.

Nově popelnice na potravinářské oleje a tuky najdete v těchto ulicích: Jiráskova, Antonína Dvořáka, Dlouhá, Máchova, U Stadionu, Za Lávkami a Jiřího z Poděbrad. Dále jsou také v místní části Bílkov a Dolní Němčice. Původní kontejnery jsou umístěné v ulicích Antonínská, Boženy Němcové, Husova, Kapetova, Karla Čapka, Pivovarská, Příhodova, Severní, Vápovská a Vyderská.

Použité potravinářské oleje a tuky musí být do nádob ukládány v uzavřených pevných obalech, například v PET lahvích nebo kanystrech.