Halu jsme potřebovali především pro školu, ale o její další efektivní využívání jsme měli obavy. Výsledek však předčil naše očekávání. Využívají ji nejen domácí zájemci, ale sjíždějí se sportovní nadšenci z celého okolí. Uživateli jsou i návštěvníci, kteří do regionu přijíždějí.

To nás přesvědčilo, že investice do sportovního vyžití jdou správným směrem. A tak následovaly další akce. Začali jsme se více věnovat údržbě fotbalového hřiště, svépomocí jsme vybudovali jednoduchý pískový kurt na volejbal a nohejbal, v jezdeckém areálu Farská louka jsme postavili novou věž pro rozhodčí spojenou s tribunou. Zřídili jsme i správce sportovních zařízení a vůbec jsme začali více podporovat sportování v obci.

A tak jsme v duchu nastoupeného trendu využili i příležitosti, kterou nám nabídl ROP Jihozápad a ucházeli se o podporu na výstavbu dalších sportovních zařízení.

Vznikly dva kurty s umělým povrchem. Menší, pro volejbal a nohejbal vyrostl z původního pískového kurtu. Větší je učený pro malou kopanou, tenis a streetball. Celou akci s rozpočtem téměř čtyř milionů korun pro nás na základě výběrového řízení provedla firma Swietelsky stavební.

Dotace z rozpočtu regionální rady, potažmo z Evropského fondu pro regionální rozvoj, by měly činit 84 procent.

Spoléháme na to, že investice samozřejmě zvýší možnosti sportovního vyžití našich obyvatel, ale hlavně zvýší turistickou atraktivitu celého regionu.

Ostatně poté, co se budování nových komunikací a investice směrem k „industrializaci" území nesetkaly s kladnou odezvou občanů, míníme pokračovat tímto směrem, tedy v maximalizování nabídky sportovního vyžití pro návštěvníky  i obyvatele regionu a zvyšovaní turistické atraktivity území. Hodláme tomu podřídit i nově připravovaný územní plán obce.

Alois Adam, starosta Dešné