Jak vysvětlil starosta David Šašek, v posledních letech se stávalo, že kontejnery na svozových místech kapacitně nestačily a odpad se občas povaloval kolem. „Právě proto jsme se rozhodli pro svoz odpadu přímo od nemovitostí,“ objasnil.

Svoz plastu a papíru se tak od nového roku bude odehrávat jednou za 14 dnů. Speciální pytle na tento odpad místní dostanou společně s čárovými kódy a novou známkou na popelnici pro komunální odpad přímo do domácností. Do pytlů či jiných nádob mohou Deštenští třídit i jiné druhy odpadu, například kov nebo oleje. Vše pak bude odvezeno na sběrné místo, které se ve městě chystají zřídit za úřadem. Navíc se v Deštné změní i frekvence svozu komunálního odpadu, rovněž jednou za 14 dnů.