Kromě toho se budou zabývat také možnostmi rozšíření místní Jednoty, výstavbou v lokalitě Za Školou nebo pojištěním majetku a odpovědnosti. Diskuze se bude týkat i otázce, zda Deštná přispěje na výstavbu varhan ve svatovítské katedrále.