Jak informovala tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, v uplynulých dvou měsících došlo v divadle k obnově hlediště, které doznalo nejen estetických změn, ale přináší nyní i větší pohodlí pro diváky.

"Od 60. let minulého století byly v hledišti typové kinosedačky, což výrazně snižovalo divácký komfort," upozornila mluvčí. Na začátku letošního srpna proto začaly práce, jejichž cílem bylo především zajištění většího pohodlí diváků, ale i praktičtější a flexibilní uspořádání hlediště. Rekonstrukce se týkala také podlah, přičemž PVC nahradily zátěžové koberce. Před vstupem do lóží pak byl instalován drobný mobiliář a také madlo zábradlí lóží dostalo nové čalounění. K dalším úpravám došlo i v přízemí hlediště, kde byla provedena úprava dělící příčky orchestřiště. Tu bude možné odstranit, což umožní případné zvětšení prostoru hlediště o prostor orchestřiště. Plochu jeviště navíc bude možné po pořízení tří praktikáblů rozšířit jako forbínu nebo středové molo.

"Důležitou součástí adaptace hlediště byly restaurátorské práce," vyzdvihla Jitka Bednářová a zmínila, že podle původního záměru projektu měly být provedeny pouze drobné opravy nátěrů dřevěných polychromovaných a zlacených konstrukcí v celém prostoru hlediště při zachování stávající barevnosti.

"Po dalších zjištěních a na základě informací z nového restaurátorského záměru bylo vydáno nové závazné stanovisko odboru památkové péče, které povoluje sejmutí určitých novodobých vrstev nátěrů hlediště až na druhou nejstarší vrstvu z roku 1872," informovala a uvedla, že tento restaurátorský zásah je finančně velmi náročný a časově zdlouhavý. "Proto bylo rozhodnuto o realizaci v časových etapách," vysvětlila a pokračovala: "V letošním roce tedy byla provedena první etapa restaurátorského zásahu. Týkala se jevištního portálu, včetně zlacení ozdobných lišt a plastických aplikací a rovněž hlavic a patek sloupů v přízemí. Na lóžích byly obnoveny všechny zlacené aplikace."

Rekonstrukce se dočkaly také rozvody vzduchotechniky. Vzduch bude nyní k divákům přiváděn rovnoměrněji. V divadle také chystají místo pro zvukaře. Byly proto položeny kabelové trasy do podlahy hlediště, právě jako příprava pro budoucí umístění stanoviště zvukaře.

Jak tisková mluvčí upozornila, adaptace hlediště přinesla logický úbytek míst, která ale bude možno přesouvat i podle potřeb provozu. Do divadla se dříve vešlo 304 diváků, nyní je zde 271 míst k sezení. Rekonstrukce vyšla město na přibližně 5,2 milionu korun.

V budově se konají divadelní představení, koncerty a další akce a může se mimo jiné pochlubit jednou z nejstarších dochovaných funkčních opon v České republice, která je z roku 1872 a je dílem akademického malíře Františka Skály.

Původní divadlo zřídil v roce 1833 stavitel J. Spietz. V letech 1871 a 1872 rozšířil kulturní stánek stavitel Ignác Trostmann přidáním galerie a dalších osmi lóží. Divadlo tak bylo upraveno do současné podoby.

V roce 1904 muselo být z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Po provizorních úpravách se znovu otevřelo v roce 1918. Celková velká oprava byla provedena v roce 1924. Za necelých třicet let ale už bylo divadlo v havarijním stavu. Rekonstrukce včetně restaurátorských prací se uskutečnila v roce 1962. Posledních úprav se divadlo dočkalo v letech 2002 a 2003.