Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

„Výměnu rozvodů vody a cirkulace, připojení hydrantů v domech čp. 49 a 50 v ulici Větrná provede Gastop JH za cenu 618 719 korun bez DPH," informovala tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová.

V rámci zakázky bude provedena výměna stávajících ležatých rozvodů studené a teplé užitkové vody a cirkulace v domě s pečovatelskou službou. „Tato výměna navazuje na již provedenou výměnu svislých rozvodů," doplnila mluvčí.

Ležaté rozvody by měly být v nerezu kvůli zajištění jejich požární odolnosti. „Dojde ke snížení tepelných ztrát na rozvodech, k zamezení praskání pozinkovaných rozvodů a k obnově cirkulace teplé užitkové vody," uzavřela Karolína Průšová s tím, že lhůta na realizaci oprav je 57 dnů.

Petra Lejtnarová