Největším přínosem pro obec je budoucí výstavba kanalizace. V nejbližší době by mělo být provedeno výběrové řízení na jejího zhotovitele.

Letos vyprší vaše volební období, jak byste ho zhodnotil?
Uplynulé volební období bych hodnotil jako úspěšné, především proto, že se podařilo po několikaletém úsilí získat dotaci od ministerstva životního prostředí na kanalizaci obce, spolu s obcí Dvory nad Lužnicí jako Sdružení obcí Lužnice. V brzké době by se mělo začít s pracemi na vybudování kanalizace. Nyní jsme těsně před výběrovým řízením na zhotovitele. Dále byla prováděna běžná údržba v obci, rekonstrukce sportovních kabin tělovýchovné jednoty, rekonstrukce přístavby kulturního domu a další.

Po dobu vašeho působení jste se jistě snažil vykonat pro občany co nejvíce. Jaké akce byly podle vás nejdůležitější a nejpřínosnější?
Svou funkci vykonávám 36 let jako neuvolněný starosta. Největší akce, které se podařilo uskutečnit, byla výstavba požární nádrže, rekonstrukce kulturního domu, výstavba nového sociálního zařízení na sportovním hřišti, rozšíření sportovního hřiště, generální oprava budovy obecního úřadu, bezprašný povrch místních komunikací, plynofikace obce, rekonstrukce sociálního zařízení na sportovním hřišti, výstavba kryté tribuny na sportovním hřišti, výsadba zeleně v obci a další drobné akce.

Kdybyste měl možnost dále setrvat ve funkci starosty, jaké akce byste chtěl ještě dokončit nebo zrealizovat?
Především kanalizaci v obci, na kterou se podařilo získat dotaci.

Budete opět kandidovat v letošních podzimních komunálních volbách?
V podzimních komunálních volbách již nebudu kandidovat, myslím si, že jsem si vychoval své nástupce.
Volební program pro příští období se bude projednávat v letních měsících, hlavním úkolem je zmíněná kanalizace.

Zažil jste za dobu svého působení také nějaké nezdary nebo stížnosti?
Samozřejmě, vždy se najde někdo, kdo není spokojený. Na druhé straně bych chtěl poděkovat těm slušným spoluobčanům, kteří mi v mojí práci pomáhali.

Máte ve vaší obci nějaký hlavní problém, který vás trápí, a na který byste chtěl upozornit? Jak jste na tom ve vaší obci s nezaměstnaností?
Hlavní problém v naší obci se týká dopravy přes obec. Proto by bylo potřeba, po dokončení kanalizace, vybudovat chodníky. Nezaměstnanost je v naší obci téměř nulová.

Přibývá u vás také mladých lidí nebo populace ve vaší obci spíše stárne?
Mladých lidí v naší obci nepatrně přibývá, zároveň s výstavbou nových rodinných domků.

V loňském roce přidělal většině starostů vrásky takzvaný chodníkový zákon. Jak jste se s úklidem chodníků vypořádali ve vaší obci?
Naší obce se tento zákon netýká, místní komunikace obec udržuje stále.

Daňový propad zaznamenali snad ve všech obcích a městech, jak velký byl u vás?
Daňový propad činil v naší obci za loňský rok 190 tisíc korun.