Výstava nazvaná Ve víru galaxií představuje jak známé Velké galaxie v Andromedě, Vírové galaxie v souhvězdí Hinících psů či Velké Magellanovo mračno, tak některé poměrně neznámé galaxie.

Spitzer Space Telesope pořizoval snímky v infarčervené části spektra. Část z vystavených fotografií kombinuje i infračervená data se snímky pořízenými ve viditelné části spektra pomoci Hubblova kosmického teleskopu či velkými pozemskými dalekohledy. „Naší snahou je nejen přiblížit velmi zajímavý a přínosný astronomický výzkum, ale zároveň také ukázat mimořádné estetické či přímo výtvarné kvality vědeckých snímků. Prolínají se v nich nejmodernější technologie s podivuhodnou krásou vzdáleného vesmíru,“ líčí ředitelka hvězdárny a planetária Jana Tichá.

Vystavované snímky byly původně pořízeny kvůli poznání vlastností mnoha různých typů galaxií v infračerveném oboru spektra. pozorování pořízená Spitzer space telescope umožňují detailní studium utváření hvězd, prachových emisí a rozložení hvězd v každé z galaxií. Těch pozoroval Spitzer Space Telescope na oběžné dráze Země během projektu SINGS celé desítky.

Výstava Ve víru galaxií je k vidění až do konce roku. Je volně přístupná v hale hvězdárny, otvírací doba se shoduje s provozní dobou hvězdárny a planetária.