Podle informací starosty Luboše Hešíka město hradilo stavbu podzemních inženýrských sítí, parkovacích zálivů a chodníků v ulici a rovněž chodník kolem silnice první třídy v úseku od příjezdové komunikace k závodu Eaton k železničnímu přejezdu směrem k zahrádkářské kolonii. Navíc došlo ještě k vybudování chodníku z Havlíčkovy ulice směrem k obchodu elektro. Město tak zaplatilo bezmála 3,9 milionu korun.

„Kolaudace stavby by měla být provedena koncem měsíce září,“ dodal starosta.