„Tyto úkony si musí každý majitel sám sjednat u zvěrolékaře. Zamezí se tím přenosu očkovacího průkazu mezi více jedinci,“ uvedl mluvčí radnice Petr Kolář. Zatím ale nevznikl žádný celostátní registr očkovaných psů. S jeho zavedením se výhledově počítá od roku 2022. Majitelé psů je tak mohou evidovat do soukromých registrů, zpravidla za to ale musí zaplatit. „Na tuto skutečnost zareagovalo město Jindřichův Hradec bezplatnou službou. Nabízí možnost evidence psa v městském registru,“ dodal mluvčí Kolář.

V případě zaběhnutí psa umožní čip vedený v registru snadnou identifikaci zvířete a jeho návrat majiteli. „Při platbě poplatku za psa může jeho majitel sdělit identifikační údaje obsažené v čipu a také své telefonní číslo. Konkrétní pes tak bude zanesen do městského evidenčního systému, ke kterému mají přístup i strážníci,“ zmínil mluvčí radnice Petr Kolář.

Pokud se zaregistrovaný pes zaběhne a nálezce ho předá strážníkům, dojde k okamžité identifikaci zvířete a k rychlému předání právoplatnému majiteli. „Službu můžeme poskytnout pouze obyvatelům Jindřichova Hradce a jeho místních částí. Jde o dobrovolné rozhodnutí každého majitele. Pokud nebude chtít, psa v našem systému evidovat nemusí,“ připomněl mluvčí.