Městský dohlížecí systém v Jindřichově Hradci posílí další kamerový bod. Jak informoval místostarosta Bohumil Komínek, bude úkolem nové kamery monitorovat dění v Miřiovského a Nádražní ulici.

„Došlo k dohodě o jejím umístění na budově Policie České republiky. Ta ostatně na základě dřívějších smluv s naší městkou policií úzce spolupracuje," upřesnil Jindřichohradecký místostarosta. Strategické umístění kamerového bodu prý umožní pokrytí obou ulic, které se v blízkosti nachází.

„Kamera bude na rohu a navíc otočná na všechny strany, takže pokryje opravdu značný úsek," podotkl místostarosta Bohumil Komínek.

Rozšíření kamerového systému je v letošním rozpočtu, takže k umístění kamer dojde pravděpodobně velmi brzy. Město má v tomto ohledu ale i další plány.

K celkové modernizaci a zkvalitnění monitorovacího systému by mělo přispět i vybudování metropolitní optické sítě.

„Bude třeba možné, že kamery se samy zapnou a upozorní v momentě, kdy se v cílové zóně začne pohybovat větší skupina osob nebo aut, což v současné době není reálné," vysvětlil místostarosta.

Prvním dílčím krokem bylo propojení staré radnice s městskou věží optickým kabelem a na přelomu roku došlo také k digitalizaci monitorovacího pracoviště.

To staré totiž, jak uvedla tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová, nevyhovovalo současným trendům.

„Analogový systém byl pořízen v roce 2004 a byl postupně doplňován a upravován a vyžadoval zásadní modernizaci přechodem na digitální systém," uvedla.

Nová kamera by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti v poměrně důležité lokalitě. V její blízkosti se nachází velké parkovací prostranství pro 200 aut, ale také a pokud se její oko otočí na druhou stranu, uvidí na místa, kde si v minulosti lidé stěžovali na nárůst drobné kriminality.