Radní schválili dodatek ke smlouvě mezi městem a Diakonií Broumov. Týkal se přidání kontejneru pro sběr použitého textilu a obuvi na sběrný dvůr Na Cihelně. Další dva kontejnery od Diakonie Broumov se nacházejí na Otíně a na Radouňce, od jiné společnosti jich je potom po městě dalších třicet.

Ve dnech 17. a 18. října bude v jindřichohradecké železniční stanici přistavený protidrogový vlak. Vstup pro veřejnost bude od 15:30 do 18:00 hodin zdarma.

Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši tří tisíc korun gymnáziu na částečnou úhradu nákladů na výměnný pobyt žáků a učitelů s partnerským gymnáziem Neckargemünd.