Doplněk smlouvy se společností EKO-PF, která pro město zajišťuje sběr a svoz potravinářského oleje a tuků ze speciálních kontejnerů, uzavřeli radní města.

Podle místostarosty Radima Staňka dodatek hovoří o výměně nádoby na použitý olej, která se nachází na sídlišti Vajgar. „Protože stávající nádoba o objemu 240 litrů dlouhodobě nevyhovuje, vyměníme ji za jinou s objemem 360 litrů,“ vysvětlil.

Vendula Talknerová z odpadového hospodářství města doplnila, že menší nádoba se přesune k bytovkám na Otín. „Město firmě platí pět set korun ročně za obsluhu jedné nádoby,“ dodala.

Přehlednou mapu a seznam všech kontejnerů lze nalézt na www.jh.cz v sekci Praktické informace > Nakládání s odpady.

Jaká jsou pravidla pro třídění olejů a tuků?

- oleje a tuky shromažďovat ve vhodných plastových uzavřených obalech,

- oleje a tuky nikdy nevylévat přímo do nádoby,

- nepoužívat jiné obaly než plastové,

- plné obaly do nádoby ukládat opatrně, pevně uzavřené a uzávěrem vzhůru,

- pro vložení odpadu použít vkládací otvor, případně po vložení zavřít víko, - odpad neukládat mimo nádoby (v případě plné nádoby, je možné tyto odpady odložit na sběrném dvoře),

- s vloženými odpady nemanipulovat a nezcizovat je,

- do nádob neukládat jiné odpady, zvláště ne ropné oleje a tuky.

Kde jsou?
- Sídliště Vajgar: u MŠ u Merkuru, u výměníku u č. p. 664 a Kosův dvůr.
- Sídl. U Nádraží: u č. p. 789.
- Sídl. Hvězdárna: Hvězdná č. p. 56, Kosmonautů č. p. 28, Na Točně č. p. 7.
- Další místa: Mládežnická (č. p. 165), Sládkův kopec (č. p. 1132), Anglická (č. p. 1213), Jakubská (u č. p. 206 a 248).