Poplatek za svoz komunálního odpadu mají povinnost platit fyzické osoby přihlášené v Jindřichově Hradci a také vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. "Dosud se poplatek týkal pouze vlastníků - fyzických osob, nově se bude poplatková povinnost vztahovat i na vlastníky- právnické osoby, podílové fondy a tak dále," vysvětlila mluvčí města Eliška Čermáková.

Nově se osvobození bude týkat fyzických osob přihlášených v Jindřichově Hradci, které mají bydliště v jiné obci, ve které jsou zároveň poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. "Pro upřesnění, bydlištěm není místo, kde má osoba trvalý pobyt, ale kde se osoba zdržuje s úmyslem žít tam trvale. Zároveň musí mít daná obec vyhláškou zavedený výše uvedený druhý poplatek za komunální odpad, který se platí podle hmotnosti, objemu nebo kapacity," dodala s tím, že tato osoba musí nárok na osvobození včas oznámit a doložit, že v této obci plní poplatkovou povinnost.

Důvodem osvobození není například situace, kdy se fyzická osoba po většinu roku zdržuje v jiné obci, neboť v ní vlastní rekreační objekt.

Dřevěné domečky na jindřichohradeckém náměstí byly letos před svátky uzavřené. Nyní mohly znovu otevřít.
Na náměstí Míru se otevřely stánky s občerstvením, ale jenom tři

Osoby, které jsou přihlášené ve městě Hradci a zároveň jsou zde vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, budou osvobozeny od poplatku pouze za jednu nemovitou věc.

Poplatkovým obdobím i nadále zůstane kalendářní rok. Poplatek za rok 2022 ve výši 500 korun za poplatníka bude splatný do 31. května a poplatek ve výši 500 korun za každou nemovitou věc bude pro vlastníky nemovité věci splatný do 30. září.

"Údaje, které poplatníci nahlásili u původního poplatku, nemusí k novému poplatku znovu hlásit. Variabilní symboly se také nemění," poznamenala závěrem Čermáková.

V případě, že si nejste jistí, zda se poplatková povinnost, případně osvobození bude týkat i Vás, můžete kontaktovat pracovnice oddělení místních poplatků.