Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2020 pro fyzickou osobu zůstala ve výši 500 korun, poplatky ze psů zůstaly také stejné, podle místa přihlášení držitele psa. Došlo pouze ke změně týkající se úlev a osvobození.

Oba poplatky je možné uhradit na účet města 19-0603140379/0800. Podmínkou je uvedení variabilního symbolu, který najdete na pokladních dokladech z minulých let. V případě nejasností týkajících se sazby poplatku ze psů nebo variabilního symbolu, je možné se dotázat na telefonním čísle 384 351 132.

Splatnost poplatku ze psů a poplatku za komunální odpad fyzických osob přihlášených ve městě Jindřichův Hradec je 31. května. Splatnost poplatku za komunální odpad fyzických osob, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, je až 30. září.