Už v březnu město rozhodlo, že upustí od sankcí za pozdní úhradu poplatků za odpad, za užívání veřejného prostranství a ze psů, pokud budou uhrazeny do šesti měsíců po datu splatnosti. Nyní radní schválili doporučení správci poplatku prominout místní poplatek z pobytu za období od vyhlášení nouzového stavu až do konce roku.

„Dále rada doporučila správci poplatku prominout místní poplatek za užívání veřejného prostranství za období vyhlášení nouzového stavu až do 31. prosince v celé jeho výši, a to všem poplatníkům,“ uvedl tajemník Karel Holý.

Ilustrační foto.
V Třeboni hořelo auto

Schválený byl i odklad splatnosti platby nájemného z městských bytů za období od března do července, a to včetně záloh za služby.

„Odklad se týká nájemníků, kteří se kvůli mimořádným opatřením dostanou do platební neschopnosti. Nájemné za březen až červenec 2020 bude možné uhradit postupně až do 31. května 2021, za předpokladu, že bude řádně hrazeno nájemné za měsíce, na které se úleva nebude vztahovat a nájemce požádá o odklad splatnosti platby nájemného nejpozději do 20. června,“ dodal tajemník.

Nájemné z vybraných prostor, provozoven nebo pozemků, které jsou ve vlastnictví města, bude prominuto. Týká se to období od prvního dne měsíce, ve kterém vstoupila v platnost mimořádná opatření vlády, v jejichž důsledku nájemci nemohou vykonávat svou činnost, do posledního dne měsíce, ve kterém došlo ke zrušení platnosti těchto opatření. V některých případech je záměrem prominout nájemné subjektům, které zajišťují péči o obyvatele města.

U hostitelské rodiny.
Veronika zatím zůstává u sousedů

Rada města také souhlasí s odložením splatnosti nájmu dotčeným nájemcům za dva kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém dojde ke zrušení mimořádných opatření vlády, v jejichž důsledku uvedení nájemci nemohli v prostorách ve vlastnictví města Jindřichův Hradec vykonávat svou činnost. Nájemné za tyto dva měsíce by bylo splatné k letošnímu 18. prosinci.

Město také vydá výzvu podnikatelům, díky které by mohli dostat jednorázový dar ve výši 5000 korun. Přesné podmínky a termíny přihlášení do výzvy najdou jindřichohradečtí podnikatelé na webu města.