Letos se travnaté plochy v Jindřichově Hradci i v místních částech budou sekat mozaikovitě. Obyvatelé se ale nemusí bát, že by se najednou tráva přestala sekat úplně.

„Město ročně seče zhruba 115 hektarů. Novinka se týká zatím jen necelých 2,9 hektaru,“ zmínil místostarosta Radim Staněk.

Vybrané pozemky se rozdělí na tři části. Dvě plochy se posekají klasicky dvakrát až třikrát za rok, třetí jen jednou na podzim.

Jako pilotní byly vybrány lokality v místních částech Otín, Políkno, Buk, Matná, Dolní Radouň a Radouňka a také trávníky v ulici Miřiovského, Mertových sadech, na sídlišti Vajgar, na Sládkově kopci, na Karlově a na sídlišti U Nádraží. Mapu vybraných ploch je možné najít na webových stránkách města.

V praxi se nový způsob sečení projeví tak, že na jedné ploše nebude porost kosen na jednotnou délku, ale naopak některá místa budou záměrně ponechána k růstu vysoké trávy. V důsledku toho vzniknou v porostu zajímavé kontrasty nebo dokonce i obrazce. Mozaikovitá seč zaujme nejen na pohled, ale prospěje i životnímu prostředí.

„Nový způsob seče by měl zabránit vysušování ploch. A mnohá místa jsou i hezčí, když na nich kveta louka, než když jde o suchou trávu,“ dodal místostarosta.

Plochy s vyšším porostem navíc vykazují výrazně menší povrchové teploty a tvoří životní prostor zejména pro bezobratlé živočichy, kteří se zde mohou rozmnožovat. Díky delšímu období bez sečení mohou traviny a byliny na takových plochách vykvést nebo se dokonce vysemenit. A to vnese do městského prostoru žádoucí přírodní ráz.

„Po ukončení sezóny změny vyhodnotíme a rozhodneme, jak se bude pokračovat," zakončil Radim Staněk.