Jejich umístěním v ulicích se na své poslední schůzi zabývali radní. Nejednali pouze o tom, kam radary umístit, ale podle místostarostyBohumila Komínka, by mělo dojít i k jejich většímu rozšíření. „V letošním roce jsme připravení minimálně jeden, nebo možná i dva další radary pořídit. Záleží na tom, jak budou vyhlášeny dotace," konstatoval místostarosta a dodal, že od toho se odvíjí i to, kde budou tato měřící zařízení v ulicích města sloužit.

„Dnes máme tři radary, které potřebují napojení ze sloupů veřejného osvětlení a jeden mobilní, jež je napájený solárně. Na celý rok máme již připravené lokality," vysvětlil Bohumil Komínek s tím, že pokrytá by měla být zejména Claudiusova, Vídeňská, a Václavská ulice a místní části jako Děbolín, Otín a Dolní Skrýchov. Zastupitelstvo má navíc probrat, a v rozpočtu města je na něj již vyhrazená částka, nákup zařízení, které umožní pokutovat neukázněné řidiče. Počítáno je s částkou 1,2 milionu korun.

Podle slov druhého místostarostyPavla Vejvaravšak není prvotním účelem tohoto radaru příjem do městské pokladny. „Peníze vybrané na pokutách jsou až druhotnou záležitostí, hlavní je zabezpečit bezpečnost dopravy v našem městě. K tomu by nám tento, řekněme represivní, radar mohl pomoci," míní Pavel Vejvar a dodává, že pokud by město opravdu zakoupilo přístroj umožňující pokutovat řidiče jedoucí nepřiměřenou rychlostí, je třeba řešit i další agendu, což si možná vyžádá zvláštního pracovníka.