Během první a druhé části oprav je totiž zrušená autobusová zastávka Poliklinika. Nahradila ji zastávka LDN.

Došlo i ke změně jízdního řádu autobusů MHD. Lidé, kteří městskou hromadnou dopravou jezdí, se mohou podívat na webové stránky města, kde pod záložkou Praktické informace – MHD najdou aktuální jízdní řády jednotlivých linek.

Objížďka vede přes Vídeňskou ulici, dále pak Zborovskou ulicí za nemocnicí. Autobusovou zastávku U Václava bude možné minimálně do konce června dále využívat tak, jak jsou cestující zvyklí.

Rekonstrukce zahrnuje opravy vodovodu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. Dojde i k výstavbě nové dešťové kanalizace a uložení chrániček městské optické sítě pod povrch. Přibudou nové zastávkové a kontejnerové přístřešky.

Úpravy Václavské ulice jsou rozděleny do tří částí. První je silnice vedle nového parkoviště pod poliklinikou, až po polovinu vjezdu k poliklinice. Druhou fází bude pokračování prací až ke křižovatce s ulicí U Nemocnice a třetí etapa potom zahrne přestavbu samotné této křižovatky.

Dopravní omezení v jižních Čechách.Zdroj: Deník