„Kontaktní centrum bude sídlit v budově bývalé lesní správy na adrese Karlov 42 a svůj provoz by mělo zahájit od září letošního roku,“ upřesnila mluvčí radnice Eliška Čermáková a dodala, že obdobná centra společnost Prevent 99 provozuje také v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích.

Cílem služby je navázání kontaktu s uživateli návykových látek, pozitivní změna rizikového chování klientů, stabilizace nebo případně zvyšování jejich kvality života a motivace ke změně i ochrana většinové společnosti před negativními dopady souvisejícími se zneužíváním návykových látek.

Malebný zámek po delší době opět obklopuje voda.
Rybníček kolem Červené Lhoty znovu naplnila voda, turisté se ale radují zbytečně

V Jindřichově Hradci funguje prevence, regulace trhu a snižování nabídky, o kterou se stará policie. Chybí ale oblast minimalizace rizik a škod. Právě to bude úkolem nově vznikajícího kontaktního centra. „Kontaktní centrum je běžná sociální služba jako každá jiná. Pro ostatní občany města Jindřichův Hradec neznamená žádné riziko, konkrétně se klienti na službu obrátí a po asi hodině odchází. V lokalitě se nezdržují. Je to shodné jako když se nemocný člověk obrátí na lékaře,“ upřesnila mluvčí města.

Vznik služby podle ní rozhodně neznamená nárůst problematiky závislostí ve městě, spíše naopak. Cílem je snižovat škody související s užíváním návykových látek a chránit veřejné zdraví obyvatel města.