Sto metrů dlouhý hraniční pás se strážní věží, brankou a signální stěnou je přesnou kopií opony z doby před rokem 1989. „Památník jsme se rozhodli vystavět hlavně proto, že jediná dochovaná část železné opony je u Čížovic na Vranovsku. Měří asi půl kilometru. Nikdo se tam o ni ale nestará,“ uvedl správce areálu Jiří Duchoň.

Novou želenou oponu nadšenci zbudovali na stejném místě, na kterém stávala i ta původní před lety. Inspiraci brali především z dobových fotografií. „Pomáhali nám i pamětníci, kteří zavzpomínali nebo sáhli do vlastních archivů fotek,“ řekl Duchoň.
Kromě opony si návštěvníci mohou prohlédnout i výstavu výzbroje a dobových uniforem Československé lidové armády. Památník doplňují i informační tabule, na kterých jsou popsané například jednotlivé funkce součástí opony.
Každou celou hodinu mezi desátou ráno a pátou odpoledne si pořadatelé připravili ukázku zásahu. Pohraniční stráž pokaždé zadrží zběhlíka, který se bude pokoušet utéct na západ.

Adam Hudec