„Získané finanční prostředky tam chceme použít na vybudování nové dřevěné autobusové zastávky v celkové hodnotě 75 tisíc korun, takže zbývajících 35 tisíc korun doplatíme z městského rozpočtu,“ uvedl starosta Vladimír Bláha.