Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Podívejte se na kolorit společenských, kulturních i sportovních událostí v této malebné jihočeské vesnici z posledních let. Tradičně se zde konají, pokud zrovna ve vzduchu nevisí strašák koronavirus, plesy, posezení, karneval, masopustní průvod a různé další akce pro děti i dospělé.

Po dobu 10 let zde pravidelně organizovala parta kamarádů vyhlášenou traktoriádu, na kterou se sjížděli majitelé strojů ze širokého okolí. V červnu se v Kostelní Radouni koná tradiční svatovítská pouť se sobotní zábavou. O pouti tělovýchovná jednota pořádá také volejbalový turnaj smíšených trojic. Oblíbenou sportovní kratochvílí byly v minulosti i tzv. Radouňské okruhy.

Kostelní Radouň bodovala také v soutěži o nejlepší internetové stránky Zlatý erb 2021. Web, který spravuje hospodářka Miroslava Pucandlová, se umístil na 2. místě v kraji.
Kostelní Radouň slavila letos výročí. Získala také Zlatý erb a obecní symboly

Léto zakončuje oblíbená Radouňská olympiáda, které se účastní občané všech věkových kategorií. V podzimních měsících se zábava přesouvá do místního hostince, kde se konají hospodské hry.

O prvním adventu se těší návštěvě rozsvěcení vánočního stromu, místní ženy organizují také vánoční tvoření. Tyto akce jsou organizovány i díky velkému srdci místní hostinské Ivany Chytrové, která všem vychází vstříc a ráda se do činností a pořádání zapojuje.